Symbol Marketlab (litera M)

PROJEKTY UNIJNE

logotyp Funduszy Europejskich - Inteligentny Rozwój
logotyp Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie uniwersalnego systemu sterującego maszynami vendingowymi, umożliwiającego przekształcenie standardowych maszyn w inteligentne automaty sprzedażowe oparte o koncepcje IoT”

W projekcie opracowany zostanie uniwersalny system sterujący (UCS) maszynami vendingowymi, umożliwiający przekształcanie standardowych maszyn w inteligentne automaty sprzedażowe. System będzie kompatybilny z min. 70% automatów działających w Europie. W ramach projektu zostanie opracowany otwarty protokół, który będzie odpowiedzialny za automatyczne sterowanie i diagnostykę maszyny, co umożliwi rozszerzenie funkcji maszyn m.in. o dynamiczne ustalanie cen, koszyk zakupowy, analizę zachowań konsumenta, zdalne sterowanie i zmianę konfiguracji, zwiększenie efektywności energetycznej automatu.

Wartość projektu: 3 252 980,52 zł
Dofinansowanie: 1 951 788,31 zł
Termin realizacji: 01.08.2016r – 30.11.2018r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 - 2010, realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nazwa konkursu „Szybka Ścieżka MŚP”.

Projekt: „Modułowy System analizy obrazu i identyfikacji produktów” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , 2014 - 2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje, Nr umowy POIR 02.03.02 – 10 – 0018/16 – 00, w terminie 01.01.2017 – 31.12.2017; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 273 200,00.

Przedmiotem projektu jest opracowanie gotowego do wdrożenia, modułowego systemu analizy obrazów i identyfikacji produktów. Dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu konwergencji telekomunikacji, informatyki, multimediów dla Internetu rzeczy (Internet of Things) oraz uczenia maszynowego (Machine Learning) powstanie innowacyjny w skali krajowej, automatyczny system wspierający kontrolę dostępności produktów.

logotyp Funduszy Europejskich - Inteligentny Rozwój
logotyp PARP
logotyp Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
NASI PARTNERZY